کسب رتبه دوم مسابقات تنیس روی میز

در روز دوشنبه 1401/02/19 مسابقات تنیس روی میز مابین مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی منطقه 12 برگزار شد و 5 نفر از دانش آموزان به نام های چیت چیان ، مالمیر ، راغب ، صانعی بصیر و نمازی به سرپرستی آقای خامه ای آموزگار تربیت بدنی دبستان موفق به کسب به رتبه دوم گردیدند.

فهرست