پخش فیلم سینمایی پسر دلفینی

در روز چهارشنبه 21 دیماه با هماهنگی مسئول پخش فیلم پسر دلفینی و در حاشیه مراسم روز مادر در 2 سانس ویژه مادران و فرزندان به تماشای فیلم انیمیشنی ایرانی پسر دلفینی پرداختند هدف از این کار مشاهده فیلم در فضای سالن لاجوردی  به دور از هیاهوی فضاهای سنمایی شهر تهران هست.

فهرست