مرحله منطقه ای مسابقات اذان ومداحی پایه های اول تاششم مدارس پسرانه منطقه ۱۲درروزهای ۲۸و۲۹فروردین درمکان دارالقران معصومین (ع) برگزارشد .

فهرست