مدیر پیش دبستان و دبستان پسرانه تهران

مدیریت مقطع

جناب آقای مجید کاغذچی

سوابق علمی و کاری

  • فارغ التحصیل رشته دبیری زیست شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
  • تعهد دبیری 5 ساله آموزش زیست شناسی در مناطق محروم کشور
  • همکاری با موسسه فرهنگی جامعه تعلیمات اسلامی به مدت 17 سال
  • مدیریت دبیرستان غیر دولتی محبان الحسین (ع) به مدت 6 سال
  • کارشناس مسئول توسعه مشارکت های مردمی و مدارس غیر دولتی و آموزشگاههای علمی و آزاد و زبان و مدارس هیات امنایی و مراکز راه دور منطقه 12 به مدت 5 سال
  • مدیریت دبستان غیر دولتی شهدای موتلفه اسلامی از سال 96
فهرست