همزمان باماه مبارک رمضان مراسم محفل انس با قرآن کریم همه روزه بعنوان صبحگاه دانش آموزان درنمازخانه برگزارمی شود دراین مراسم قاریان مدارس موتلفه ازجمله استادعلیداد از متوسطه اول به تلاوت می پردازند .

فهرست