فضا ها و امکانات مدرسه

سایت
استودیو
نمازخانه
اردوگاه حبیب (فرحزاد)
حیاط دبستان
سالن ورزشی
سالن غذاخوری
سالن آمفی تئاتر
کتابخانه و آزمایشگاه علوم
فهرست