عزاداری ایام فاطمیه

در روز دوشنبه پنجم دیماه و در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه دوم پس از پذیرایی از دانش آموزان مراسم سخنرانی و عزاداری توسط دانش آموزان در نمازخانه برگزار گردید.

فهرست