عزاداری ایام فاطمیه

در روز دوشنبه پنجم دیماه مراسم عزاداری و سینه زنی ویژه پایه های اول ، دوم و سوم با مداحی آقای ضابط مربی پرورشی دوره دوم از ساعت 11 الی 12 در نمازخانه دبستان برگزار گردید . و در پایان این مراسم پذیرایی از دانش آموزان بعمل آمد.

فهرست