دارالقرآن

به همت مربی قرآن آقای حضوری دارالقرآن دبستان در اتاق ویژه ای در کنار دفتر آموزگاران به بهره برداری رسید . امسال دانش آموزان ،کلیه کلاس های قرآنی را در این فضا برگزار می کنند.

فهرست