جلسه انجمن اولیاء و مربیان

در روز چهارشنبه 25 آبان جلسه انتخاب هیئت رئیسه انجمن اولیاء و مربیان با حضور مدیریت دبستان و معاونین آموزشی و پرورشی و نماینده دبیران از ساعت 13:30 الی 14:30 برگزار گردید در این جلسه با اکثریت آراء آقای دکتر اشرفی به عنوان رئیس انجمن و خانم غفارپور به عنوان نائب رئیس انجمن و خانم سلطانی به عنوان منشی انتخاب گردیدند و خانم ها نیکخواه و فرزانه نیز به عنوان دو عضو اصلی در جلسه حضور یافتند.

فهرست