جشن پایان سال تحصیلی و توزیع جوایز دانش آموزان

همزمان با روز میلاد با سعادت امام رضا (ع) جشن پایان سال تحصیلی و توزیع جوایز به دانش آموزان منتخب علمی ، فرهنگی ، ورزشی برگزار گردید. در پایان این مراسم کارنامه نوبت دوم به والدین تحویل داده شد.

فهرست