آخرین روز سال تحصیلی برای پایه اول خاطره انگیزشد.جشن الفباباحضورمجری توانمندوبازیگرعروسکی وسرودخوانی و مسابقات جذاب وعکسهای یادگاری باآموزگاران درروز۳۰اردیبهشت انجام شد .

photo_2024-05-19_15-47-06
photo_2024-05-19_15-47-10
photo_2024-05-19_15-47-09
photo_2024-05-19_15-47-11
photo_2024-05-19_15-47-05
فهرست