انتخابت شورای دانش آموزی

پس از یک هفته تبلیغات دانش آموزان در فضای حیاط دبستان بصورت حضوری و 2 روز تبلیغات ویژه بصورت انفرادی در نمازخانه برای کلیه دانش آموزان و در حضور آموزگارن و کادر دبستان ، انتخابات شورای دانش آموزی در روز یکشنبه 6 آذر با شکوه خاصی در حیاط دبستان برگزار گردید.

فهرست