آزمون سنجش خرداد 1401

همزمان با ماه خرداد آزمون های نوبت دوم در پایه های چهارم و پنجم شامل 4 درس ریاضی ،علوم، فارسی و هدیه ها در بازه زمانی یکم  تا نهم خرداد از ساعت 8 تا 9 صبح برگزار گردید و در پایه ششم نیز این آزمون بصورت نهایی و منطقه ای از یکم تا یازدهم خرداد انجام شد.

فهرست